ประวัติ บริษัท

Vcycletech Co. , Limited มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงเทคนิคการผลิตของสารเคมีบำบัดน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 10 ปีด้วยการได้มาซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของตนเองและเทคโนโลยีการผลิตน้ำที่มีขนาดใหญ่และชาญฉลาดอย่างต่อเนื่อง สารเคมีบำบัด ขณะนี้เรามีเวิร์คช็อปอัตโนมัติมากกว่า 10 แห่งซึ่งผลิตสารเคมีหลายร้อยชนิดด้วยกำลังการผลิตรวมมากกว่า 300,000 ตัน นอกเหนือจากการจัดหาอุตสาหกรรมบำบัดน้ำที่เพียงพอแล้วผลิตภัณฑ์ของเรายังใช้กันอย่างแพร่หลายในบ่อน้ำมันผงซักฟอกสิ่งทอและการย้อมสีการทำกระดาษการทำความสะอาดอิเล็กทรอนิกส์และสาขาอื่น ๆ เป็นต้น